Chakran

Chakran är broar mellan världar, medvetandeplan, vägar till självinsikt, gudomliga vägvisare, subtila organ, färghjul; beskrivningarna av chakrana är många. 

Vår subtila kropp genomströmmas av kanaler, nadier eller meridianer, vilka består av den energi, prana, som gör oss levande och vitala. Energikanalerna är beroende av chakranas energi. I den moderna esoteriska traditionen ser vi chakrana som centraler för inkommande, utgående och harmonierande livsenergi. De blir till en bro mellan den subtila och den materiella sidan av oss.
Chakraenergierna formar alla de olika funktions- eller medvetandeplan som vi består av. Här kan vi utvecklas och förstå oss själva; genom Mukti-deeksha och både genom yogaställningar, andningsövningar, meditation, visualisering. Med hjälp av chakrana kan vi till exempel få information om personliga kropps- och själstillstånd och vår egen utvecklingspotential och förhållandet mellan det andliga och det materiella. Chakraenergierna förändras genom vår personliga utveckling och kan även, till viss del, påverkas genom bland annat visualisering, healing och olika terapiformer. Det betyder alltså att vår medvetandeenergi kan ändras.

Den som arbetar med chakrana vet också att vi kan se, uppfatta och känna dem på många sätt och att vi alla gör det mer eller mindre olika. I form av till exempel ljus, värme, färger, bilder och andra symboliska intryck. Det är som alltid vårt eget medvetande som är nyckeln. 
Genom att förstå och arbeta med chakrana på olika sätt, kan vi öka medvetenheten om vår egentliga potential och till och med accelerera vår utveckling. Vi kan få möjlighet att påverka våra liv på sätt som vi kanske inte visste existerade och som skulle kunna förändra världen.  Att man är medveten om ett chakra och dess aspekter gör i sig att man till viss del aktiverar det. Fokuserade goda tankar och positiv energi är också aktiverande.
 

Chakran har som begrepp en mycket lång tradition i framför allt Indien.  Chakrakunskap hittar vi, förutom i den tantrisk-indiska traditionen, även i andra indiska traditioner, inom tibetansk buddism och taoistisk yoga.

Mooladhara

Bas- eller rotchakrat

Mooladhara är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.
Dessa ursprungliga indiska chakran symboliseras av en stiliserad lotusblomma med formsymbolik och Gudomar i blombotten.

Sanskritnamnet Mooladhara betyder både rot och stöd.

Mooladhara är det första chakrat och ligger längst ned i kroppen. 

Mooladhara kallas även för Svanskotechakrat. 

Chakrana ligger längs kroppens subtila centralkanal Sushumna vilken börjar under Mooladhara. I Mooladhara ligger även kundalinishaktin, den latenta kosmiska medvetandekraften.

Chakranummer

första

Element (tattva)

jord  (Prithvi)

Färg

västerländsk: röd   indisk: gul

Tal (kronblad)

fyra

Mantra

lang

Djur

elefanten Airavata

Form

kvadrat

Gudom

Brahma, Ganesha

Gudinna

Shakti Dakini

Plats

Mellan anus och genitalerna

Associering till kroppsdel

tjocktarm, ryggrad, ben, fötter

Körtlar

binjurar

Sinne

lukt

Aktualiserar

kroppen, den fysiska världen

 

Särskilt elefantguden Ganesha symboliserar här upplevelsen av en fysisk sinnlig kropp och påminner om att även kroppen och materien är gudomliga.

Mooladhara: Accepterande av inkarnationen med dess livsvillkor, tid och rum, kropp, sinnen, upprepning, prägling, livsvilja, tillhörighet 

Fokusering, meditation eller visualisering på Mooladhara är nödvändig om du arbetar med chakrana i andlig-personlig utveckling. Hela den övre balansen och utvecklingen bygger på att det finns en fast grund i de tre första chakrana och det allra första blir viktigast också på grund av att kundaliniutvecklingen (utvecklingen av den egentliga medvetandekraften) startar här.  

Swadhisthana

Sexualchakrat

Swadhisthana är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Swadhisthana betyder sötma eller "den egna boningen".

Swadhisthana är det andra chakrat nedifrån. 

Swadhisthana kallas även för Sakralchakrat.

Chakranummer

andra

Element (tattva)

vatten

Färg

västerländsk: orange  indisk: blåvit

Tal (kronblad)

sex

Mantra

vang

Djur

Makara (krokodil)

Form

månskära

Gudom

Vishnu

Gudinna

Shakti Rakini

Plats

svanskotan

Associering till kroppsdel

fortplantningssystem, kroppsvätskor

Körtlar

äggstockar, testiklar

Sinne

smak

Aktualiserar

det undermedvetna, astralvärlden

 

Swadhisthanan symboliserar vårt outforskade undermedvetna och särskilt den kollektiva delen. Den påminner oss om att vi lever i två världar, en synlig och en osynlig.

Det kollektiva medvetandet är mer kraftfullt än det individuella och styr mycket av det mänskliga beteendet. Här finns inte bara den personliga karman utan karma som har att göra med erfarenheter från hela den mänskliga evolutionen.

Swadhisthana: Att förstå den grundläggande polariteten, möten, relationer, projektioner, det undermedvetna, månen, skaparkraft, sexualitet, makt. 

Manipura

Solarplexuschakrat

Manipura är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan. Sanskritnamnet Manipura betyder ädelsten eller juvelstad.

Manipura är det tredje chakrat nedifrån. 

Chakranummer

tredje

Element (tattva)

eld

Färg

västerländsk: gul  indisk: röd

Tal (kronblad)

tio

Mantra

rang

Djur

vädur

Form

triangel

Gudom

Rudra, Agni

Gudinna

Shakti Lakini

Plats

solarplexus

Associering till kroppsdel

matsmältningssystem, galla, solarplexus

Körtlar

bukspottkörteln

Sinne

syn

Aktualiserar

jaget, självkännedom

 

Särskilt väduren symboliserar här vår kraft och "inre eld". Den påminner oss om att vi måste lita till egna resurser.

I och med det tredje chakrat ser vi den fysiska människan som hel jagpersonlighet. Härifrån utvecklas hon vidare i själsegenskaper och högre insikter. För att den utvecklingen ska kunna ske behöver hon vara balanserad genom insikter på dessa första grundläggande mänskliga plan. 

Manipura: Att själv ta ansvar för sitt eget liv, att bli vuxen, initiering, självaktning, personlig makt, vilja, energi, näring, livsglädje

Anahata

Hjärtchakrat

Anahata är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Anahata betyder "oslagen".

Anahata är det fjärde chakrat nedifrån. 

Flera indiska chakratraditioner tillskriver Anahata ett underchakra kallat Anandakanda eller Kalpavriksha, Önskningarnas träd. Det symboliserar vår förmåga att attrahera vad själen längtar efter.

Chakranummer

fjärde

Element (tattva)

luft

Färg

västerländsk: grön  indisk: rökgrå

Tal (kronblad)

tolv

Mantra

yang

Djur

gasell

Form

dubbeltriangel

Gudom

Ishvara, Vayu

Gudinna

Shakti Kakini

Plats

Bröstkorgen

Associering till kroppsdel

hjärta, lungor, armar, händer

Körtlar

tymuskörteln

Sinne

känsel

Aktualiserar

försoning, villkorslös kärlek

 

Särskilt gasellen symboliserar här rörelse och öppenhet. Den påminner oss om att hålla hjärtat öppet och inte försöka hålla fast något eller någon.

Med det fjärde chakrat har vi lämnat den fysiska människoaspekten och nått den själsliga. Detta är vad som kallas det sanna människoriket, platsen där den andliga och den materiella världen möts. 

Anahata: Kärlek förenar, helar och frigör; att verkligen våga känna, beröra och beröras, om tillåtande, förlåtelse och försoning

Vishuddhi

Halschakrat 

Vishuddhi är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Vishuddhi betyder "att rena".

Vishuddhi är det femte chakrat nedifrån. 

Chakranummer

femte

Element (tattva)

eter, akasha

Färg

västerländsk: blå  indisk: blåvit

Tal (kronblad)

sexton

Mantra

hang

Djur

elefant

Form

rund

Gudom

Sadashiva

Gudinna

Shakti Shakini

Plats

halsen, larynx

Associering till kroppsdel

hals, mun, öron

Körtlar

sköldkörtel

Sinne

hörsel

Aktualiserar

tillit, att följa sin innersta röst

 

Elefanten symboliserar här de tämjda krafterna i oss. Den påminner oss om att vi har möjlighet att välja tankar och handlingar och inte behöver vara slavar under våra instinkter och drifter.

Med det femte chakrat är vi på väg in i den andliga världen. Chakrats plats i halsen symboliserar "den smala vägen". Härifrån går den individuella vägen som kräver ställningstaganden och som har att göra med vår egentliga livsmening. Här måste det personliga jagets trygghetsbehov ersättas med tillit och inre övertygelse. Det Högre jaget ges plats.  

Vishuddhi: Att lyssna till och följa sitt sanna jag, ingen kan tjäna två herrar, att uttrycka det man verkligen tror på, gränsöverskridande, att agera utifrån total tillit  

Ajneya 

Pannchakrat

Ajneya är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Ajneya betyder både "att befalla" och "att varsebli".

Ajneya är det sjätte chakrat nedifrån. 

Chakranummer

sjätte

Element (tattva)

--

Färg

västerländsk: indigo  indisk: vit

Tal (kronblad)

två

Mantra

AUM

Djur

--

Form

triangel

Gudom

Paramashiva

Gudinna

Shakti Hakini

Plats

mellan ögonbrynen

Associering till kroppsdel

panna, ögon, hjärnhalvor

Körtlar

hypofys

Sinne

--

Aktualiserar

klarseende, objektivitet

 

I och med det sjätte chakrat är vi i den andliga och mentala världen vilket  chakrats plats i huvudet symboliserar. Här är platsen för överblick och insikt, här varseblir vi både den yttre och den inre världen och kan inse mening och sammanhang.

Ajneya: Att lära känna medvetandet, symbolseende, distans, objektivitet, utsikt och insikt, livsattityd

Sahasrara

Hjässchakrat

Sahasrara är ett av de sju arketypiska primärchakrana, det vill säga ett av våra medvetandeplan.

Sanskritnamnet Sahasrara betyder "tusenfaldig."

Sahasrara är det översta chakrat.

Chakranummer

sjunde

Element (tattva)

--

Färg

västerländsk: violett  indisk: --

Tal (kronblad)

tusen

Mantra

Ogum Satyam AUM

Djur

--

Form

formlös

Gud Gudinna

Shiva Shakti

Plats

ovanför hjässan

Associering till kroppsdel

--

Körtlar

tallkottkörtel

Sinne

--

Aktualiserar

enhet, tomhet

 

I och med det sjunde chakrat är vi på helt transcendenta plan. Här är tomheten, det rena ursprunget för varat, grunden för manifestationen, Guds existens bortom och före skapelsen av några världar eller plan. Det här räknas i de flesta traditioner inte som ett egentligt chakra, det vill säga ett arketypiskt plan där människan fungerar, utan ses mer som en symbol för det som är bortom människans olika verkligheter. 

Sahasrara: Tomhet och fullhet, födelse och död