Meditation

 

Ordet meditation kommer från latinets meditare och betyder att föras mot mitten, mot centrum.

Meditation är att leva fullt ut i harmoni med sig själv och i omvärlden. Meditation är att vara i närvaron, här och nu. En del filosofer kallar denna energi för det ”kollektiva sinnet”.

Meditation är möjligt genom uppvaknandet av helande energin som finns i oss alla och som kallas Kundalini. Kundalinis uppvaknande är en spontan, levande process som leder till personlig utveckling som individ. Kundalini stiger då upp längs ryggraden och flödar ut genom toppen av huvudet (Sahasrara=kronchakrat).

Meditation är en uråldrig teknik som går ut på att gå in i ett tillstånd av fullständig avslappning, koncentration och upplysning. Meditation är med andra ord en systematisk använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avslappning. Stilla begrundan, att lyssna inåt, försjunkenhet. Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska stilla sitt sinne, bli mer harmonisk och ge insikt i vad man är.
Meditation är en teknik för inre harmoni och vidgat andligt liv. Det finns olika metoder. De flesta utförs sittande i djup avslappning. Vissa metoder går ut på andningskontroll och andra går ut på att komma in i en extatisk andning genom kraftig dans eller liknande. Meditationens enklaste former är bara djup avslappning eller visualisering. En del lär sig meditera efter att ha lärt sig självhypnos. Man kan också säga att varje gång man gör något och hittar den inre tystnaden så mediterar man.  Att hitta den inre tystnaden, stänga av de flackande tankarna är a och o i allt andligt och ockult arbete. Både i förberedande – och fokuserande syfte.

Det finns många olika meditationsmetoder och meditation är en urgammal aktivitet som praktiserats i de flesta kulturer, religioner och tider. Meditation är både en vila och en aktivitet, ett tillstånd av fullständig uppmärksamhet på det innevarande ögonblicket. Det finns inte en metod som passar alla utan man bör pröva olika alternativ och välja det eller de sätt som passar just dig.

Under meditation kan vissa fysiologiska förändringar ske och dessa kan registreras; förändringar som är de rakt motsatta till en stressreaktion:

-Minskad andnings- och pulsfrekvens,
-Minskad syreförbrukning,
-Minskad ämnesomsättningshastighet,
-Sänkning eller stabilisering av blodtrycket,
-Minskad ledningsförmåga i huden,
-För de olika meditationsformerna specifika lugna och jämna hjärnvågsmönster som annars är sällsynta i vaket tillstånd.

Regelbunden meditation minskar aktiviteten i det område i hjärnan som reglerar irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. I stället ökar aktiviteten i det område i hjärnan som arbetar med intresse, nyfikenhet, entusiasm, glädje och lycka.

Aktuell forskning på yoga och meditation visar tydliga och mätbara resultat vid många av vår tids stressrelaterade besvär såsom bland annat nack- och ryggproblem, huvudvärk, depression, oro, viktproblem, sömnsvårigheter etc.

Ett forskningsprojekt studerade meditationens inverkan på stress. Det visade sig att bara 20 minuters meditation under fem dagar påtagligt sänkte stressnivåerna i kroppen hos dem som ingick i undersökningen. Både deras egen upplevelse av stress och halten av stresshormoner minskade.

Meditationsforskning

Den fysiologiskt orienterade forskningen berättar för oss att meditation kan leda till en sänkning av vårt blodtryck, till en minskning av vår syrekonsumtion och till en sänkning av vår metabolism. Meditatörers EEG mönster uppvisar en ökning av alfaaktivitet, men inte större eller annorlunda än hos vilande personer. Även en del ovanliga beta och theta vågor har uppmätts.
Den psykologiskt orienterade forskningen visar på att meditation leder till en stressreducering. Meditation tycks fungera som ett bra verktyg mot tillstånd av oro, men bara om man mediterar regelbundet och inte har en allt för svår oro.
Meditation tycks även vara en användbar metod i vissa terapisituationer.

Meditationens förmåga att leda till personlig utveckling är, enligt meditationstraditionerna, dess egentliga mål och mening. Trots detta har mycket lite forskning gjorts inom detta fält.

Läs gärna Robert Wallaces och Herbert Bensons artiklar i Science, American Journal of Physiology (1970, 1971) och Scientific American (1972). Dessa artiklar handlade om fysiologiska förändringar hos TM-meditatörer.

Richard Davidson (född 1951) är forskare vid University of Winconsin. Han har funnit att meditation kan förändra hjärnan och leda till större psykologiskt och fysiskt välbefinnande. Dessutom har han funnit bevis för att meditation kan stärka positiva sinnestillstånd som medkänsla, kärleksfull vänlighet, samt leda till en större förmåga till uppmärksamhet, fokus och koncentration. En artikel från National Center of Complementary and Alternative Medicine sammanfattar hans forskning.