Regression

 

Regression och tidigare liv

Påverkas du något inom dig men bortom din kontroll?

Vill du uppleva dina tidigare liv?

Regressionsterapi är ett helande instrument. Människor blir ofta helade från kroniska och långvariga problem. Gamla minnen befriar oss från diffusa och även i många fall svåra smärttillstånd.

Regression kan även utlösa minnen av kunskap vi fått i de tidigare liven och även i vissa fall lyfta fram de gudomliga uppgifter som vi har att utföra i detta liv.

Personligen har jag redan från 7-års ålder spontant kommit ihåg flera av mina gamla liv.

Jag använder djupavslappning som teknik för att hjälpa klienten att minnas. Det som människor upplever under hypnos/djupavslappning är varken drömmar eller hallucinationer. När en person försätts i djupavslappning övergår hjärnans aktivitet från det vakna så kallade betastadiet till en allt lugnare rytm, förbi det meditativa alfastadiet till thetastadiet. I thetastadiet är personen fortfarande i medvetandet men i trans. Först på deltastadiet infinner sig sömnen.

När personen är i ett "hypnotiskt" (djupavslappnat) tillstånd förmedlar hon syn- och hörselintryck som kommer ur hennes eget undermedvetna. Det mänskliga sinnet består av tre nivåer. I den första nivån finns medvetandet, människans analytiska, resonerande redskap. I den andra nivån finns det undermedvetna, det som vi får tillgång till under djupavslappning och där alla minnen från våra tidigare liv finns lagrade. I den tredje nivån finns övermedvetandet, en kombination av individens unika själ och minnen. I det övermedvetna finns vår sanna identitet.

För mera information kontakta mig på mobil 070-272 44 88 eller skicka ett mejl på regndroppen@telia.com

Varmt välkommen!

Eeva-Kaarina Ahlström
Diplomerad regressionsterapeut med praktik i Västerås