Om mig

 

Jag vill med hjälp av kunskap om det kollektiva sinnet, medvetandet, vikten av att våga uppleva smärtan i våra liv, chakran, m.m. inspirera dig till ständig fortsatt andlig och personlig utveckling.

Jag har under 2000talet fungerat bl.a. som Deeksha Givare. Jag fick min initiering januari 2004 av Sri Bhagavan från Oneness University, Indien för att medverka i hans arbete med att höja mänsklighetens medvetande. Jag har besökt Universitetet åtskilliga gånger efter detta.

I min strävan att utveckla mig själv ytterligare och därmed även andra har jag haft kontakt med en högt upplyst mästare Dr Pillai och hans "team" sedan 2012!

Jag har också under en längre tid på 80talet studerat vid Stockholms Universitet och tagit bl.a. Socionom och ekonom examen samt läst en mängd andra universitetskurser med olika inriktningar. Jag har även vidareutbildat mig inom medialitet vid The Arthur Findlay College vid Stansted Hall, Essex, England.

Mina erfarenheter sedan barndomen och kunskaper om den andliga sidan av oss har lett mig till att bli medium, kurshållare, föreläsare samt inspirationskälla för andra.

När det gäller andlighet, personlig utveckling och vårt medvetande finns det oändliga vidder att utforska och nya möjligheter att växa. Det kan leda till mycket, bl.a. ökad inre trygghet och självrespekt och därmed större förmåga att se och acceptera andra. Den inre integriteten är mycket viktig. Det måste kännas tryggt för dig som strävar efter ett högre medvetande att känna friheten i allt. Sanning, om den inte är din sanning, är fortfarande osanning!

Men det behövs både öppenhet, tillit, mod och kunskap för att våga söka sin egen inre sanning. Det är lätt att glömma att andliga, esoteriska och även psykologiska "sanningar" kan vara lika trånga fängelser som ren materialism eller gammaldags religiösa föreställningar.

"vi måste vara den förändring vi vill se i världen".
Mahatma Ghandi 1869-1948

Jag är även ett klärvoajant spiritualistiskt medium som förmedlar budskap av olika slag från personer som är "döda" och som av en eller annan anledning vill kommunicera med dig. Till mig ringer du inte för att enbart ställa frågor utan för att "få bevis för att vi överlever döden". Detta är en av spiritualismens viktigaste grunder. Du kan få budskap från nära anförvanter, släktingar du aldrig träffat eller bekantas bekanta samt även från andliga guider.

När jag arbetar som andlig vägledare/medium så bestämmer inte jag vem som kommer från andevärlden. Jag fungerar som en neutral länk mellan ”de döda” och levande och förmedlar det som kommer igenom både i klartext och i symbolform. Att jag är klärvoajant betyder att jag är klarseende. Jag får information via bilder, känslor och stark intuition. Ofta visar ”den döde” hur han eller hon såg ut när de levde, av vilken sjukdom de dog av samt hur och var de levde. Därefter ger de budskap och råd till efterlevande.


Jag tyder också drömmar. Drömmar kan vara en kreativ källa till insikter och information. Drömmarna har tillgång till våra minnen, våra erfarenheter och vår förmåga att snabbt gå igenom information och skapa nya idéer och mycket mycket mera.

Om du vill ha en konsultation kontakta mig på
0939-10 90 990 (19:90 kr/min).

Jag är även diplomerad reinkarnationsterapeut. För regression kontakta mig via hemsidan.

Varma hälsningar
Eeva-Kaarina Ahlström